مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

سیاست   /   28 آبان 1390   /   کد مطلب: 62   /   بازدید: 2603   /   نظرات: 19

داشته ها و نداشته های سبزوار از نگاه نیشابوری ها

داشته ها و نداشته های سبزوار از نگاه نیشابوری ها
 داشته ها و نداشته های سبزوار از نگاه نیشابوری ها
درحالی که این روزها همچنان شاهد آن هستیم که برخی ازرسانه های محلی دیارسربداران با انتشار تحلیل و تفسیرهای تفرقه انگیزانه خود در اذهان عمومی مردم به گونه ای مغرضانه سعی در کتمان و یا تمسخر دست آوردهای خوبی می نمایند که نمایندگان و مسئولین شهرستان های سبزوار ، جوین ، جغتای و خوشاب در این سالها داشته اند ، ذکر خیر این دست آوردها که انصافاً گام مهمی درجهت توسعه ی پایدارمنطقه ی غرب خراسان رضوی ، بوده است از مرزسبزوار، جوین ، جغتای و خوشاب نیز گذشته و سایر هم استانی هایمان نیز از آنها به نیکی یاد می کنند.
به عنوان مثال درشهرستان همسایه ی ما مفسران و تحلیل گرانی هستند که به دیده ی حسرت به دست آوردهای امروز سبزوارو شهرستان های تابعه اش می نگرند. و معتقدند نمایندگان فعلی سبزوار با سیاست و قدرت اجرایی خود توانسته اند آنچه را نیشابور باید تاکنون به دست آورده بود ، اکنون برای سبزوار فراهم کنند. البته قضاوت در مورد اینکه دست آوردهای امروزسبزوار ، حق نیشابور است یا حق خود سبزواری هاست که با توان بالا و غیرت سربدارانیشان ، این امکانات را درشهرهای کویری خود فراهم آورده اند ، مسئله ایست که به قضاوت خود شما خواننده ی گرامی بستگی دارد .
حالا عیناً مطالب مندرج در مقاله ی این تحلیل گر نیشابوری را درج می نمایم تا بدانیم که ما سبزواری ها از نگاه دیگران چه مزیت هایی داریم که خودمان غافلیم یا شاید سعی کرده اند ، غافلمان کنند!
سردبیر وب سایت سرزمین نیشابور به آدرس اینترنتی
http://www.neyshabur.blogfa.com/post-113.aspx
درچهارم آبان ماه سال جاری اقدام به انتشار مطلبی تحت عنوان ”شهربه شهر از شعار تا عمل!“ کرده است . و در آن با قرار دادن تصویردکتر محمدرضا محسنی ثانی و حاج علی بروغنی دو نماینده ی عزیزمردم سبزوار، جوین ، جغتای و خوشاب در مقابل تصویرآقایان سبحانی نیا و حسینی دو نماینده ی محترم نیشابور، به مقایسه ای آشکار از عملکرد نمایندگان این دو شهر همسایه پرداخته است و ضمن اینکه در دو بعد دست آوردهای دانشگاهی و ایجاد شهرستان های جدید به دو نماینده ی فعلی نیشابور به تندی انتقاد وارد کرده ، در نهایت به این نتیجه رسیده است که نمایندگان فعلی سبزوار باسیاست و کاردانی خود دست آوردهایی برای سبزوار به ارمغان آورده اند که نمایندگان فعلی نیشابور هرگزنتوانسته اندچنین عملکرد مثبتی داشته باشند. این مقاله را با هم بخوانیم :
 

شهر به شهر از شعار تا عمل!

”اين روزها فعاليت هاي نمايندگان رنگ و بوي خاصي رفته است و همه سعي مي كنند نهايت دلسوزي خود را به مردم حوزه انتخابيه خود نشان دهند!- در اين بين تكرار برخي عملكردها و شعارها بيشتر به چشم ميخورد به گونه اي كه دو عبارت"شهردانشگاهي" و"ارتقا به شهرستان" مورد توجه خاص نمايندگان نيشابور و سبزوار قرارگرفته است!
شهر دانشگاهي :
اين عبارت به عنوان شعار اصلي آباداني نيشابور توسط سبحاني نيا نماينده 20 ساله نيشابور در مجلس! مانور داده ميشود- وي در آخرين شماره نشريه داخلي خود(مهرماه) مينويسد: چنانچه دور پنجم و ششم هم نماينده نيشابور مي بودم هم اكنون نيشابور يك شهر دانشگاهي شده بود!
ايشان البته بدون هيچ اشاره اي به فعاليت هاي مهندس مظفري و دكتر حسيني نمايندگان قبلي و فعلي نيشابور (كه پيگيري هاي زيادي براي دانشگاهي شدن نيشابور داشتند) به اين قضيه نيز اشاره نكرده اند كه طبق اين ادعا چرا ايشان كه در سالهاي 67 تا 74 و در دوره هاي سوم و چهارم نماينده نيشابور بودند و از قضا همزمان دانشگاه دولتي
سبزوار شكل گرفته بود اقدامي براي ايجاد دانشگاه دولتي و علوم پزشكي نيشابور نكردند؟ و چرا اين حركت دلسوزانه در آن برهه زماني كه بيشتر مورد نياز و آبروي جوانان نيشابوري بود اتفاق نيفتاد؟؟
و آيا اكنون نيز چگونه میشود شهر دانشگاهی امروز نيشابور فرودگاه نداشته باشد؟ و چرا در مجلس هفتم و هشتم(فعلي) كه ايشان بازهم نماينده نيشابور بودند- طرح دانشگاه صنعتی خراسان (که مورد پیگیری ايشان بود) سر از شهر جدید گلبهار درآورد؟و دانشکده علوم قرآنی (مصوب دولت برای نیشابور) در مشهد اجرا گرديد؟ و ايشان سکوت کردند؟

شهرستانهاي جديد:
و اما درباره ارتقاي بخشها به شهرستان كه حتي شايعه واقعيت گونه تشكيل استاني جديد در خراسان را وعده ميداد امروز به نوعي ديگر مطرح ميشود- آنجا كه محسني ثاني نماينده
سبزوار كه اخيرا ائتلاف وحدت گونه اي را با همتاي خود (علي بروغني) جهت انتخابات آتي بسته است بار ديگر گفته است:
در ابتداي خدمت در مجلس هشتم ما تنها يك حوزه انتخابيه (سبزوار) داشتيم اما الان بعد از سه سال به 4 حوزه شهرستان (سبزوار-جوين-جغتاي-خوشاب)تبديل شده ايم و پيگير هستيم تا ساير بخشهاي ما نيز شهرستان شود!!! اين در حالي است كه برخي شهرستانهاي مجاور! (خطاب به نمايندگان نيشابور!) براي ارتقاي بخش هاي 80 هزار نفري خود توفيقي حاصل نكرده اند!!!
اين گفته اين نماينده شهر همجوار! در حالي صورت ميپذيرد كه علاوه بر بخش خوشاب
سبزوار با 34 هزارنفر جمعيت-بخش هاي ميامي شاهرود با 30 هزار نفر و آرادان گرمسار(زادگاه رييس جمهور) با 15 هزار نفر!!!! نيز طي ماه هاي اخير به شهرستان تبديل شدند اين در حالي است كه بخشهاي مستعد و قديمي نيشابور همچون زبرخان- ميان جلگه- سرولايت و كدكن كه چند سال از بازبودن و بسته شدن پرونده ارتقاي آنها در وزارت كشور ميگذرد هنوز شهرستان نشده اند!!!
سخن آخر:
اميدواريم نمايندگان محترم به اين نكته توجه كنند كه مردم به عمل آنها بيشتر از شعارشان بها ميدهند!“

(منبع : وبسایت سرزمین نیشابور/ 4آبان 1390)

پس از مطالعه ی این مطلب در وبسایت های نیشابوربه یاد مقاله ای که چندی قبل به قلم خود بنده نوشته و در برخی وبسایت ها انتشار داده شد ، افتادم. بنده در آن مقاله که با نام ” کاهش عزت نفس عمومی سبزواری ها در نتیجه ی عملکرد ضعیف رسانه های محلی“ ثبت گردید واولین بار وبسایت خانه ی فرهنگ دانشجو اقدام به انتشار آن نمود ،سعی کرده بودم بانگاهی متفاوت جنبه های مثبت شهرستان سبزوار را یادآوری کنم و درنهایت به بررسی این موضوع رسیدم که چگونه رسانه های محلی خودی با غفلت ورزی های متعددشان ضربات محکمی به خودباوری و امید مردم سرافراز شهرستان های سبزوار ، جوین ، جغتای و خوشاب زده اند.
البته در آن زمان بیشتر عقیده ام براین بود که مشکل اصلی غفلت است و هیچ عمدی درکار نیست . اما اینک باگذشت حدود دوماه از نوشتن آن مقاله و زیرنظر گرفتن بیشتر و دقیق تر عملکرد رسانه های محلی سبزوارو شهرستان های تابعه ، در این باور تقویت شده ام که برخی از این رسانه ها دقیقاً به صورتی آگاهانه در مسیر تفرقه پراکنی و انکار و تمسخر دست آوردهای غیرقابل انکار نمایندگان و مسئولین فعلی شهرستان برآمده اند.
البته در این میان بی انصافی است اگر عملکرد مثبت گروهی دیگر از رسانه های خبری و معتبر شهرستان نظیروب سایت های سبزوارپیام ، سبزوارآنلاین و خانه ی فرهنگ دانشجو و ... را نادیده بگیریم .وب سایت های که انصافاً تا کنون سعی کرده اند بی حاشیه و بدون طرفداری از هیچ یک ازشخصیت های حقیقی یا حقوقی شهرستان ، رسولان صادق آگاهی مردم باشند .
اینک هرچند به نظر می رسد در این زمینه نیاز به ساعت ها بحث وجود دارد ، برای جلوگیری ازطولانی شدن بیش از حد این مقاله ، فعلاً شما مخاطبین گرامی را به پناه خدا بسپارم تا باز در فرصتی دیگر با مقاله ای تحلیلی از وضعیت شهرستان به دیدارتان بشتابم . خواهشم در پایان این مقاله آن است که با ارسال نظرات خود دربخش نظرات همین پست ، بنده را در استحکام اندیشه و غنی ترشدن نوشته های بعدیم یاری رسانید.
با سپاس
سبزباشید به سرسبزی نام پرافتخارتان
کد : 6768

نظر شما؟
نام:
ايميل:
وب:
عدد روبرو:


از لحاظ تاریخ سبزوار خیلی تاریخش بیشتره 7000هزار سال یعنی قبل ماد هخامنش اینا اما از لاحاظ طبیعی باز نیشابور بالا تره کلا نیشابور و سبزوار با هم نباید بد باشد اما سبزوار حق اینو داره که مرکز استان باشه
1 تير 1395 - ساعت 13:13

دمت گرم نیشابوری های حسود
25 مهر 1396 - ساعت 16:27

بینالود
4 مخالف 1 موافق
سلام به دوستان سبزواری .یکی از خصوصیات شهرهای متمدن آزادی در بیان وعقاید ونقد وبررسی عملکرد مسئولین شهر میباشد که چنین وضعیتی در نیشابور حاکم است .وقتی که یک نشریه یا گزارشگر میاد وضعیت رشدفعلی نیشابور را نسبت به سبزوار نامناسب مطرح میکنه شما اشتباه نگیرید .منظور ایشان نسبت به تاریخ وتمدن وجایگاه نیشابور است .منظور ایشان اینه که نیشابور با این همه تاریخ وتمدن واینکه روزی یکی از بهترین شهرهای جهان بوده در مقایسه باسبزوار که روزگاری جزئی از نیشابور بوده رشد چندانی نکرده .لطفا مطالب را اشتباه برداشت نکنید .
18 بهمن 1393 - ساعت 17:28

رئونت باستان
1 مخالف 3 موافق
سلام به شما دوست نیشابوری
اتفاقا همین خصوصیت آزادی بیان و عقاید که فرمودید خصوصیت شهرهای متمدنه همونطور که می بینید در سبزوار در اوج خودش مشاهده میشه.
همین که نظر انتقادی شما که دارید سعی می کنید جایگاه و عظمت تاریخی و فرهنگی سبزوارو کوچیک کنید و به این شهر توهین کنید در اینجا که یک رسانه سبزواره نمایش داده شده یعنی سبزواری ها باکی از این حرفهای شما ندارند

اما برعکس دشمنی با دیگر مناطق به خصوص با شهرهای همسایه و فرستادن نظرات جنگجویانه و تلاش برای تحقیر کردن بقیه مناطق یکی از ویژگی های شهرهای عقب مانده و بی فرهنگه که همونطور که می بینید هم شما در این نظر این کار رو علیه سبزوار انجام دادید و هم نویسنده وبلاگ سرزمین بینالود که بدون دلایل کافی و بدون در نظر گرفتن تمام تاریخ طولانی 12 هزارساله تمدن سبزوار که مادر تمدن های خراسان بوده دارید سعی می کنید این شهر رو توهین کنید و بگید تاریخی کمتر از نیشابور داره

اما این کارهاتون هیچ فایده ای برای شما نیشابوریها نخواهد داشت.
وجهه و عظمت تاریخی و فرهنگی سبزوار رو شما بهش نبخشیدین و شما هم نمی تونید بگیرید. سبزوار به خاطر تاریخش و مشاهیرش در جهان شناخته شده است و شما اگر با سبزوار دشمنی کنید فقط سطح فکر و فرهنگ خودتونو نشون می دید و همه متوجه میشن شما نیشابوری ها در مقابل سبزوار احساس حقارت می کنید و حسادت زیادی دارید.

ضمنا شما ممکنه بخواهید خودتونو گول بزنید اما بقیه مجبور نیستن خودشونو گول بزنن. وبلاگ نویس نیشابوری دقیقا نیشابور رو از سر ضعف و احساس حقارت با سبزوار مقایسه کرده و به این نتیجه رسیده که سبزوار توسعه یافته تر از نیشابوره
خودتونم اگر متن نوشته این وبلاگ نویسو درست بخونید به همین نتیجه می رسید.
26 بهمن 1393 - ساعت 15:32

محمدرضا
3 مخالف 2 موافق
وای خدا حالا چیکا کنیم!تاریخ این خبر به نظر یک مقدار که چ عرض کنم خیلی قدیمی شده به روز شو بابا...این مطالب قدیمی رو هم برداری بد نیست حال رو بچسب...
15 مهر 1392 - ساعت 00:02

اسرارنامه: با سلام و سپاس ازحضور و نظرتان.
پیروز باشید...

سلام و درود به همه عوامل عزیز اسرارنامه. آقا جان چرا تعطیلید؟ استان نمی شیم دیگه !؟
29 مرداد 1392 - ساعت 16:16

اسرارنامه: با سلام و احترام خدمت شما دوست و مخاطب گرامی.
دوست عزیز تعطیلی موقت اسرارنامه بنا به دلایلی داخلی به وجود آمد و ربط چندانی به مسائل بیرونی ندارد.
اما مگر چه شده است ، که شما استان شدن یا نشدن سبزوار را به تعطیل بودن یا باز بودن اسرارنامه ربط می دهید؟این برایمان بسیار جالب است!!
به هرحال ازحضور ونظرتان سپاسگزاریم.
پیروز باشید...

پاسخ به برزو
نیشابور فقط چندتا کارخانه آن هم در همسایگی وهم مرزی مشهد دارد که در واقع بیشتر امتیاز آن کارخانه ها برای مشهدی هاست تا نیشابوری ها و یک راه آهن 60 ساله که همان راه آهن از روستاها وشهرهای تازه تأسیس شمال سبزوار هم می گذرد.
درنتیجه نمی خواهد زیاد این داشته های اندک نیشابور را بزرگ کنید چون با این نمی توانید جلوی جوانان بی شمار شهرتان را بگیرد ، که همه ساله برای تحصیل دریک دانشگاه درست و حسابی از نیشابور خارج می شوند و به مشهد و تهران و سبزوار می روند.و بعد دیگر چون هیچ دل خوشی از نیشابور با این همه ادعا ندارند دیگر در همان شهرها ماندگار می شوند.
نمونه اش فراوان است در سبزوار که یک تعداد زیاد نیشابوری سکنی گزیده اند در مشاغل سطح پایین و معمولی ولی راضی نشده اند به نیشابور برگردند.
15 آذر 1391 - ساعت 13:08

به امید روزی که تمام تجربیات جهت آبادانی ایران اسلامی با شتاب فزاینده بکار گرفته شوند.
دکتر محسنی ثانی و حجه الاسلام سبحانی نیا از سرمایه های استان و کشورند.
3 اسفند 1390 - ساعت 08:36

سبزوار فقط یک دانشگاه تربیت معلم دارد درجه سه و یک فرودگاه نیمه تمام خود را زیاد بزرگ نکنید چون جلوی بیکاری و مهاجرت به شهرهای دیگر چاله های خیابان ها را با این چیز ها نمی توان گرفت فکری دگر کنید
27 بهمن 1390 - ساعت 00:30

اسرارنامه: با سلام و تشکر از نظر شما مخاطب گرامی.
کمی بیشتر مطالعه کنید تا اطلاعاتتان درمورد بقیه چیزهایی که سبزوار دارد و از چشم شما پنهان مانده تکمیل شود.
همین اسرارنامه را هم اگر مطالعه کنیدمی تواند اطلاعات زیادی به دستتان بدهد.
مشکل بیکاری که درست می فرمایید مشکل شایعی است که درهمه کشور وجود دارد. اما مهاجرت را به نظر می رسد بازهم اطلاعاتتان ناقص است.
و چاله های خیابان هم که دیگر از آن حرف های من درآوردی بود.
شما شهری را در ایران مثال بزنید که خیابان هایش چاله نداشته باشد.
حتی تهران هم از این مشکل رنج می برد...
به هرحال بازهم از حضور و نظرتان در اسرارنامه سپاسگذاریم.
به امید دیدار...

مجله ی اینترنتی اسرارنامه سبزوار
4 مخالف 14 موافق
سلام دوست عزیز.
خوش آمدید . قدمتان روی چشم اما منظورمان را که خوب نفهمیدید !
ما خیلی واضح گفتیم که قصدمان مقایسه نیست. واضح گفتیم چون می دانستیم مخاطبان ما در این وبسایت از همه ی اقشار هستند . از افراد با سواد و برخوردار از قدرت استدلال بالا گرفته تا نوجوانانی بسیار زودجوش وزودرنج که ممکن است بسیار احساساتی بوده و از قدرت درک واستدلال بزرگسالی برخوردار نشده باشند. به همین خاطر واضح گفتیم قصدمان مقایسه نیست. رجوع کنید به مطلب پیام صلح و دوستی اسرارنامه ی سبزوار برای تمام همشهریان و هم استانی های عزیز در بخش چای داغ همین وبسایت. واضح گفتیم تا حتی شما هم گیج نشوید و راحت بفهمید.
در آنجا گفته ایم که صد البته قصد مقایسه سبزوار با دیگر شهر ها را نداریم چون نه این کار، کار درستی است و نه در خراسان شهری هست که با سبزوار قابل مقایسه باشد.
البته همه ی شهرها عزیزند. همه ی نقاط کشور پرافتخار ایران پرعظمتند. ولی همه آنقدر منحصر به فردند که با یکدیگر قابل مقایسه نیستند. در این میان مسلم است که حساب تمدن های قدیمی و مادرشهرهای دیروز و امروز مثل سبزوار باید از بقیه جدا باشد.
نیشابور هم عزیزاست . تاریخ پرباری هم دارد. آنقدر که حتی تاریخ نگار برجسته ی سبزواری و ایرانی ابوالفضل بیهقی در تاریخ ارزشمند خود از نیشابوری ها هم درکنار سبزواری ها و سایر ایرانی ها یادکرده است.
چون ممکن است این را هم ندانید برایتان توضیح می دهیم که ابوالفضل بیهقی همان بزرگمرد حقیقت گوی تاریخ ایران است که اگر نمی بود نه فقط نیشابوربلکه بخش اعظمی از ایران ، امروز بخش مهمی از تاریخ خود را نمی دانست. یا نسبت به آن شک داشت .
اما تاریخ هرچه هم شیرین یا تلخ باشد دیگر به تاریخ پیوسته است.
پس دوست عزیز دیگر لزومی ندارد که تا این اندازه خود را به زحمت اندازید و تاریخ راچپه و راسته کنید و بالا و پایین بروید ... اما آخر هم به دلیل محدودیت های ذهنی یا فکری برایتان مشخص نشود که کدام شهر را می توان بدون نامی ازدیگری نوشت.
اصلاً این چه کاریست ؟ چه کاریست که بخواهید دنبال جستجوی این چیزها بروید که مجبور شوید تاریخ را هزار بار بنویسید. اگر نگوییم به عنوان پدربه عنوان برادر بزرگترتان این حرف ما را قبول کنید کمی از لابه لای صفحات تاریخ بیرون بیایید. مطالعه ی تاریخ خوب است اما گاهی از قضا سرکه انگبین صفرا می فزاید ها !
آن هم درسنین نوجوانی که بسیار محتمل است ذهن سیالتان تاریخ وخیال را در هم بیامیزد و بعد یادتان برود که چه کسی تاریختان را یادتان داده است!
دوست نوجوان اسرارنامه ! به امید دیدار مجددتان . نه در لابه لای صفحات تاریخ بلکه در حال ، در اسرارنامه ...


5 دي 1390 - ساعت 09:33

چه فرقی می کند
16 مخالف 6 موافق
با سلام، نمیدانم چرا گمان می کنید که سبزوار با نیشابور قابل مقایسه است؟ هر چیز را باید با چیزی مقایسه کرد که در حد خودش باشد، این مقایسه اشتباه است که شما در پیش گرفته اید. حتما حرفهایم مبهم است، یک مثال خیلی راحت خدمت شما عرض نمایم اگر وسعت جغرافیایی سبزوار 100 برابر نیشابور باشد و جمعیتش هم 1000 برابر، اما باز هم قابل مقایسه با نیشابور نیست، چون در روزگار ما و همه روزگارها کیفیت، نقش اساسی دارد. اگر تاریخ سبزوار را بدون تکرار بارها نام نیشابور بتوان نوشت، مطمئن باشید که سبزوار با نیشابور قابل مقایسه خواهد بود.
4 دي 1390 - ساعت 20:25

خون سربداران
7 مخالف 19 موافق
در پاسخ وبلاگ سرزمین نیشابور : پاسختان را خواندیم . قانع کننده نبود.
20 آذر 1390 - ساعت 11:40

وبلاگ سرزمين نيشابور |وب
16 مخالف 9 موافق
پاسخ داديم
9 آذر 1390 - ساعت 22:54

خواننده
8 مخالف 14 موافق
مطلب خیلی جالبی بود
واقعاً برام سوال شد...راستی چرا؟؟؟ خودی ها چرا؟؟!
شاید به قول بعضی ها واقعاً استان شدن به دردمون نمیخوره...
لطفاً اگر میشه در این باره توضیح بدید
4 آذر 1390 - ساعت 20:52

سلام مجله اینترنتی اسرار نامه خیلی جالب ومطالب خوبی دارد
3 آذر 1390 - ساعت 09:15

نیشابور.................................................... ............................ .................... .................. ......................................... ............................. ....................... ...................................... ................................ ................................. .........
.
.
.
.
.
.
24 آذر 1392 - ساعت 23:10

اسرارنامه: سلام دوست عزیز.
نظر شما تکراریست. و هر چند به طور کل فاقد ارزش عمیق محتوایی وتحلیلی است ، اما اسرارنامه قبلا بدان پاسخ کاملی داده است که شما تا به حال نتوانسته اید پاسخ های اسرارنامه را رد کنید. لذا با تکرار مجدد این نظر از جانب شما معلوم می شود سخت عصبی شده ، کم آورده اید و دارید درجا می زنید.
البته اینکه شما با اسرارنامه چنین تعامل طولانی مدت و پایداری برقرار کرده اید ، و سعی دارید که حتما نظرات خود را به ما ثابت کنید ، نشان دهنده موفقیت این مجله در جلب اعتماد و کشش همیشگی شما به سمت خود است.
با این حال از تأیید مجدد متن تکراری نظر شما معذوریم زیرا معتقدیم تکرار مکررات از جانب شما نشان دهنده احساس ضعف و بن بستی است که برای خود احساس می کنید و ما نباید اجازه بدهیم شما بیش از این در این بن بست گیرکنید.
اما اگر واقعا مایل بودید ، نظر اسرارنامه را در پاسخ به این متن تکراری که ارسال کرده اید بدانید به آدرس زیر مراجعه کرده و بخش نظرات مخاطبان را مطالعه نمایید. تا پاسخ های اسرارنامه به این نظرتان برای شما یادآوری شود:
http://www.asrarnameh.com/news.php?id=478

در مسیر هدایت باشید....

• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات