مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «اعتبارات برای مقابله با بیابان زدایی» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «اعتبارات برای مقابله با بیابان زدایی» :

اعتبارات ناکافی برای مقابله با گسترش بیابان در سبزوار

رییس منابع طبیعی سبزوار با اعلام ناکافی بودن اعتبارات برای مقابله با بیابانزایی از علل اصلی گسترش بیابان ها را در شهرستان سبزوار نبود نیروی کافی قرقبان...
عمومی / 19 تير 1396
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات