مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «حاج محمد تقی مجمع الصنایع» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «حاج محمد تقی مجمع الصنایع» :

اینجِ سِبزُوارِس...

شعر «اینجِ سبزوارس» از شادروان حاج محمد تقی مجمع الصنایع است كه یكی از شاعران معروف معاصر سبزواری است. وی متولد 1302 در یكی از خانواده‌های اصیل...
مشاهیر خراسان / 14 آبان 1396
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات