مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «دکتر محمد نعمت شاهی» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «دکتر محمد نعمت شاهی» :

پویا سازی اقتصاد شهرستان سبزوار با پذیرش بیماران بین الملل

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: پذیرش بیماران بین الملل به چرخش اقتصادی و در نهایت پویاسازی اقتصاد شهرستان کمک خواهد کرد....
اقتصاد / 18 تير 1398
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات