مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «دیوان اشعار امیرشاهی سبزواری» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «دیوان اشعار امیرشاهی سبزواری» :

در گفتگو با علی اصغر محمدی: چرا شورای شهر دیوان نفیس امیرشاهی سبزواری را نخرید؟

امید برومندی / مجله اینترنتی اسرارنامه    در هفته های اخیر خبر انتشار دیوان امیرشاهی سبزواری شاعر، نقاش، خوش نویس و موسیقی دان برجسته خراسانی در قرن نهم هجری،...
فرهنگ / 22 آبان 1398 / 9 نظر
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات