مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «روز ملی زبان فارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «روز ملی زبان فارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی» :

نشست گروه شاهنامه خوانی سبزوار در پای تندیس حکیم توس

موسی الرضا دانایی/ مجله اینترنتی اسرارنامه   همزمان با بیست و پنجم اردیبهشت روز ملی زبان فارسی و حکیم ابوالقاسم فردوسی ، به همت گروه شاهنامه خوانی سبزوار ،...
هنر / 29 ارديبهشت 1397
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات