مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «رییس منابع طبیعی سبزوار» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «رییس منابع طبیعی سبزوار» :

اعتبارات ناکافی برای مقابله با گسترش بیابان در سبزوار

رییس منابع طبیعی سبزوار با اعلام ناکافی بودن اعتبارات برای مقابله با بیابانزایی از علل اصلی گسترش بیابان ها را در شهرستان سبزوار نبود نیروی کافی قرقبان...
عمومی / 19 تير 1396
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات