مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «سبزوار، افیولیت، رادیولاریتی، آمیزه های رنگی ایران، آمیزه های رنگی سبزوار، کرمانشاه، گسل هاي تراستي، جاذبه های سبزوار» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «سبزوار، افیولیت، رادیولاریتی، آمیزه های رنگی ایران، آمیزه های رنگی سبزوار، کرمانشاه، گسل هاي تراستي، جاذبه های سبزوار» :

آمیزه های رنگی سبزوار (پخش رنگ در کوه های سبزوار)

علی اکبر شایان یگانه/ مجله اینترنتی اسرارنامه   از چشم اندازهای زمین شناختی که قابلیت ژئومورفوتوریسمی  در سبزوار بزرگ دارد می توان به نوار افیولیتی سبزوار اشاره نمود. منطقه...
/ 23 اسفند 1397
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات