مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «شرکت فرودگاههای خراسان رضوی» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «شرکت فرودگاههای خراسان رضوی» :

اوج تمرکزگرایی در اداره کل فرودگاه های خراسان رضوی در مشهد و بی مهری به دیگر شهرستان ها

دلیل نگاه قهرآمیز اداره کل فرودگاههای خراسان رضوی به فرودگاه سبزوار چیست؟    تمرکزگرایی یکی از آفتهایی است که در سیستمهای اداری کشور باعث کاهش کارآمدی و بروز بی...
اقتصاد / 21 خرداد 1397 / 1 نظر
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات