مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «مراحل ساخت فرودگاه گناباد» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «مراحل ساخت فرودگاه گناباد» :

نگاهی به روند احداث فرودگاه گناباد در گذر زمان فرودگاه گناباد ، مهمترین پروژه توسعه ای جنوب غرب خراسان رضوی

گناباد یکی از شهرستان های تاریخی و مهم خراسان رضوی است. پیشینه چندهزارساله فرهنگی و تمدنی این شهر کهن را بیش از هر چیز می توان از...
صنعت و اقتصاد / 7 آبان 1392 / 5 نظر
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات