مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «معضلات شهر سبزوار» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «معضلات شهر سبزوار» :

چادرنشینی های بی ضابطه تهدیدی جدید برای سبزوار شکل گیری زاغه نشینی در شهری که پایلوت ساماندهی سکونتگاه های غیر رسمی است!

یادداشت: امید برومندی / مجله اینترنتی اسرارنامه عکس: ص.ترشیزی   پدیده چادر نشینی شماری از مهاجران غیر سبزواری در حاشیه های شهر سبزوار معضل رو به رشدی است که اگرچه چند...
در شهر / 14 آذر 1396 / 2 نظر
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟








تبليغات