مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «نقیبی نسب امید» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «نقیبی نسب امید» :

دو نمونه شعر دیداری از امید نقیبی نسب هنرمند سبزواری

شعر کانکریت یا دیداری یا خواندیداری شعری است که در آن تلاقی اشکال و ظاهر حروف و کلمات نسبت به معنا اولویت می یابد .این شعر تقریبا...
فرهنگ و هنر / 27 ارديبهشت 1396
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات