مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «همیار دانشگاه حکیم سبزواری» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «همیار دانشگاه حکیم سبزواری» :

طرح همیار دانشگاه حکیم سبزواری

با همیاری نیک اندیشان و حامیان علم و پژوهش دانشجویان مستعد دانشگاه حکیم سبزواری کمک هزینه تحصیلی یا بورس دریافت می کنند.   رئیس دانشگاه حکیم سبزواری از ایجاد...
دانشگاهی / 6 خرداد 1397
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات