مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «چادرنشینان جنوب شهر سبزوار» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «چادرنشینان جنوب شهر سبزوار» :

آیا روند حاشیه نشینی در غرب خراسان افزایش می یابد؟ از چادرنشینی های رو به گسترش در جنوب شهر سبزوار تا تشکیل سکونتگاه های غیر رسمی

سمیه قربانی/ مجله اینترنتی اسرارنامه   پدیده حاشیه نشینی در سکونت گاه های غیر رسمی سال های زیادی است که گریبان بسیاری از شهرهای کشور از جمله سبزوار را...
در شهر / 20 آبان 1396 / 1 نظر
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات