مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فهرست مطالبي که کليدواژه «کویر ابریشم» در آن به کار رفته است:

مطالب مرتبط با «کویر ابریشم» :

کویر ابریشم و کال شور سبزوار

کالشور شهرستان سبزوار که بزرگترین و مهمترین کال مرکزی ایران به شمار می آید، یکی از مهمترین منابع طبیعیِ کشور است که از حاشیه ی جنوبی شهر...
/ 17 دي 1396
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات