مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

تعداد رويدادهاي مربوط به اجنماعی : 4 رويداد

رویدادها » اجنماعی »

ديديم و به خاطر سپرديم...

تک نگاري علي نورآبادي از وضع مدرسه ای در معمولان لرستان بعد از سيل فروردين 98

روي ديوار راهرو جمله اي از دکتر شريعتي نوشته شده است: "ستايشگر معلمي هستم که انديشيدن را به من بياموزد نه انديشه را." (دکتر علي شريعتي)...
اجنماعی / 1 مهر 1398
ادامه »

راست مي گفت

فالِ حال زارمان گرفتني نيست

"براي من هم فالي بگير تو به حال او نزاری یا به فال بزار! چشم تيز مي كني درفال های هميشه روشن او؛" این روزها، پدیده ای که دیگر...
اجنماعی / 8 مرداد 1398
ادامه »

معجون گرانی از دیپ زمینی تا موز و قس علی هذا

اندر احوالات سیب زمینی و سیاست های مظفرانه

در کتاب مظفرنامه چنین حکایت شده که در ایران گوشت از قرار هرکیلو دو ریال بوده. روزی قصابی های تهران خودسرانه گوشت را یک ریال گران کردند....
اجنماعی / 3 مرداد 1398 / 4 نظر
ادامه »

خوش باوریم و می پذیریم که نیست

شائبه اختصاص اتوبوس فرسوده به مناطق محروم شهر

این روزها سعی کرده ام خوش باور باشم هر چه هر نهادی می گوید به پذیرم. اکه تبعیضی در اختصاص اتوبوس ها وجود ندارد به سادگی قبول...
اجنماعی / 3 مرداد 1398
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات