مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

مديران   /   2 مرداد 1395   /   کد مطلب: 14364   /   بازدید: 1876   /   نظرات: 10

اتمام حجتي براي نمايندگان محترم / فاَين تذهبون؟

اتمام حجتي براي نمايندگان محترم  فاَين تذهبون
                 
* علي نورآبادي / مجله اینترنتی اسرارنامه 
 
هنوز دو ماه از عمر مجلس دهم نگذشته است اما نمايندگان ما متاسفانه بيشتر از آن که به متن بپردازند گرفتار حاشيه ها بوده اند. در اين دو ماه، وقت نمايندگان محترم بيشتر از آن که به کار و تلاش واقعي بگذرد متاسفانه به هياهو و جنجال بيهوده گذشته است. در اين دو ماه بيشتر از آن که از نمايندگان محترم نواي وحدت و همکاري بشنويم متاسفانه ساز ناکوک اختلافات شان، روح و روان مردم را خراش داده است. در همين رابطه براي اتمام حجت، تذکري چند نکته ضروري است:
 
1- سبزوار در دو سه دهه گذشته، ضربه هاي زيادي به خاطر همين اختلافات و دو دستگي ها خورده است. چه فرصت هاي بي نظير و کم نظيري را که به خاطر همين اختلافات از دست نداديم. بدون شک يکي از عوامل اصلي عقب ماندگي منطقه سبزوار در حوزه هاي مختلف همين اختلافات بوده است. به عبارتي ما بارها از سوراخ شوم اختلافات و دو دستگي ها گزيده شديم اما انگار نمايندگان محترم هنوز عبرت نگرفتند و باز هم دست در همان سوراخ کردند تا دوباره گزيده شوند. در چند سال اخير با تلاش هاي زياد، داشت فضاي اتحاد و همدلي و تعامل در شهرستان و منطقه به وجود مي آمد اما متاسفانه اختلافات و جنجال هاي نمايندگان دوباره ما را به ياد دعواهاي دهه هاي 60 و 70 انداخت و آن فضاي تلخ را زنده کرد. سزاي کسي از گذشته عبرت نگيرد نيش خوردن است اما اي کاش تنها خودشان گزيده مي شدند اما آنها نماينده سبزوار بزرگ هستند و هر کاري بکنند آثار و تبعاتش به منطقه و مردمش نيز مي رسد. درد همين جاست که يک شهر و منطقه بايد تاوان ندانم کاري هاي نمايندگان و چند مسئول را بدهد. 
دامن زدن به اختلافات و دعواها خيانت و گناه بزرگي است و مردم اين خيانت را هيچ وقت نخواهند بخشيد.  
 
2- بارها گفته شده است و باز هم تکرار مي کنيم که "حاشيه" (سياسي يا غير سياسي) براي نمايندگان و ديگر مسئولان اجرايي سم مهلک است. حاشيه ها وقت و تواني را که مسئولان بايد براي حل مشکلات و رفع کمبودها بگذارند، مي گيرد. حاشيه ها موجب ايجاد کدورت و کينه و اختلاف بين مسئولان و دستگاه هاي مختلف مي شود. حاشيه ها مانند دام عنکبوت است که اگر مسئولان در آن بلغزند خلاصي از آن ممکن نيست و يا خيلي سخت است. حاشيه ها اگر به آنها دامن زده شود هيچ وقت تمامي ندارند. حاشيه ها موجب بروز اختلاف و دو دستگي در مجموعه هاي مديريتي شهرستان مي شود چنانکه شاهدش هستيم. و حاشيه ها... متاسفانه نمايندگان ما در اين دو ماه چنان در دام عنکبوتي حاشيه ها گرفتار شدند که گويي پرداختن به اين حواشي نيز جزو وظايف حتمي نمايندگي است و يا از شعارها و وعده هاي شان بوده است.
 
3- اشتباه نشود، قرار نيست در اين نوشته کسي را به عنوان مقصر معرفي کنيم و اساسا مشخص کردن مقصر اين اختلافات و جنجال ها چه فايده اي دارد؟ پرداختن به اين که چه کسي مقصر است و يا کي اول شروع کرده است هم خودش از جمله حواشي است و سودي هم ندارد. مهم نيست که چه کسي مقصر اين اختلافات و دعواها باشد مهم آن است که نتيجه و برآيند عملکرد دو ماهه نمايندگان به هيچ وجه راضي کننده نيست. مهم آن است که حاشيه هاي دو ماهه نمايندگان محترم بسيار پر رنگ تر از اصل کارشان بوده است. مهم آن است که حاشيه هاي دو ماهه نمايندگان، دل دلسوزان و فعالان شهرستان را به شدت آزده است. 
 
4- بسياري از مردم به هر دو نماينده به طور مشترک راي دادند تا براي شان کار کنند. حال بسيار تلخ و آزار دهنده است که ببينند هنوز دو ماه نگذشته اين دو بزرگوار به جان هم افتادند. بسيار زشت و زننده است که ببينند نمايندگان شان در فضاي مجازي عليه همديگر نامه پراکني مي کنند. آيا زشت و زننده نيست که دو نماينده به جاي اين که زير يک نامه را دو نفره امضا کنند عليه يکديگر نامه يا شب نامه منتشر کنند؟ وقتي مردم به طور مشترک به دو نفر راي دادند يعني مي خواهند با هم کار کنند و دوست دارند يکصدا باشند. وقتي مردم به طور مشترک به اين دو نفر راي دادند يعني دوست دارند حرف سبحاني، حرف مقصودي و امضاي مقصودي، امضاي سبحاني باشد. روشن است که اين يکصدا و همدل بودن به معناي آن نيست که دو نماينده هيچ اختلاف نظري نداشته باشند. اختلاف نظر بين دو نفر طبيعي است اما دعوا و جنجال غير طبيعي. دو نماينده اگر هم اختلاف نظري دارند مي توانند با روش منطقي و محترمانه با يکديگر بحث کنند و به نتيجه برسند نه اين که دعوا راه بيندازند. جاي حل و فصل اختلاف نظرها در جلسات کارشناسي و بحث هاي جمعي است نه در رسانه ها. وقتي مردم به طور مشترک به اين دو بزرگوار راي دادند يعني آنها را بهتر از ديگران تشخيص دادند، آيا نمايندگان محترم در اين دو ماه بهترين بودند؟ آيا اين دعواها و اختلافات، کفران نعمت راي مردم نيست؟ اگر مردم مي دانستند دو نماينده اين گونه عمل مي کنند آيا باز هم به آنها راي مي دادند؟ آيا جواب اعتماد و راي مردم را اين گونه مي دهند؟ گناه مردمي که با هزار اميد و آرزو به آنها راي دادند چيست؟ 
 
5- دردناک تر وقتي است که مي فهميم اختلاف دو نماينده بر سر چيست؟ مثلا دعوا بر سر چند تن قير است که اين نماينده گرفته است يا آن يکي! راستي که دعوا و اختلاف بر سر چند تن قير چقدر مبتذل و سخيف است. آيا کسر شان دو نماينده يک شهر و منطقه نيست که بر سر چند تن قير اين گونه با هم دعوا کنند؟ آيا شخصيت و جايگاه دو نماينده اينقدر پايين آمده است؟ واقعا چند تن قير ارزش اين را دارد که موجب اختلاف و دو دستگي در شهرستان و منطقه  شود؟ آدم وقتي اين دعواهاي مبتذل و سخيف را مي بيند ياد دعواهاي قبيلگي و طايفه اي قديم مي افتد که بر سر موضوعات حقير و بي ارزش با ديگر جنگ و خونريزي راه مي انداختند.  و يا ياد دعواهاي بچه مدرسه اي ها مي افتد که بر سر دفتر و قلمي به سر و کله هم مي زنند. جنگ هاي قبيلگي و دعواهاي بچه مدرسه اي ها يا براي فخرفروشي و به رخ کشيدن خود است و يا براي رو کم کردن ديگري؛ آيا اختلافات مبتذل و حقير نمايندگان نيز اين گونه است؟ 
جهت اطلاع دو نماينده و ديگر مسئولان شهري عرض مي شود که در همين چند هفته اي که آنها گرفتار دعواهاي قيري بودند يکي از شهرهاي تازه استان شده همين خراسان خودمان دو اثرش را در يونسکو ثبت جهاني کرد. از جمله آثار طبيعي که هفته پيش در فهرست آثار جهاني يونسکو ثبت شد قنات هاي ايران بود. در اين پرونده  11 قنات از شهرهاي مختلف وجود داشت اما از سبزوار قناتي نبود. اين در حالي است که سبزوار با 1000 قنات، بيشتر قنات را در بين شهرهاي استان خراسان و احتمالا در کل کشور دارد. قنات ها معمولا در روستاها و بيابان ها قرار دارند اما 13 قنات زير شهر سبزوار جاري است و سبزوار شايد تنها شهري باشد که هنوز زيرش قنات هايي جاري است. ابوالحسن زيد بيهقي در کتاب ارزشمند "تاريخ بيهق" مي نويسد:‌ از سبزوار تا خسروجرد 10 قنات جاري است که اگر آب هاي آنها يکجا جمع شود، مي توان در آن قايقراني کرد. آيا همه اين ها براي اين که يکي از قنات هاي اين پرونده از سبزوار باشد کافي نيست؟مسئولان براي تهيه پرونده اي محکم و مستند براي اين قنات ها چکار کردند؟ آيا مسئولان فرهنگي و غير فرهنگي ما براي گنجاندن قناتي از سبزوار در اين پرونده پيگيري و تلاشي کردند؟ همه، قنات هاي زير شهر را به چشم تهديد مي بينند آيا نمايندگان و مسئولان وقت کردند که به اين مسئله با ديد فرصت نگاه کنند؟ 
در همين مدت که مسئولان ما درگير اين اختلافات بيهوده و پوچ بودند برخي شهرهاي استان چند صد ميليون تومان سرمايه داخلي و خارجي در حوزه هاي گردشگري، صنايع و کشاورزي براي منطقه شان جذب کردند. آيا نمايندگان سبزوار خبرها را دنبال مي کنند؟ آيا حاشيه ها و اختلافات، فرصت و مجالي براي پيگيري اين کارها براي نمايندگان باقي گذاشته است؟ در حالي که مسئولان شهرهاي ديگر براي رسيدن به افق هاي ملي و جهاني تلاش مي کنند نمايندگان ما متاسفانه بر سر چند تن قير اختلاف دارند؛ آيا اين مبتذل و سخيف نيست؟ 
 
6- برخي طرفداران کاسه داغ تر از آش مي شوند، چاپلوس ها و بادمجان دور قاب چين ها مدام در گوشي پچ پچ مي کنند، فضاي بي در و پيکر مجازي بسيار وسوسه انگيز است، برخي دوستان ممکن است هر روز پيغام و پسغام بفرستند، مسئولان دفتر و اطرافيان ممکن است از اين و آن بدگويي کنند. حتي برخي افراد دور و نزديک ممکن است عمدا و با انگيزه هاي مختلف حاشيه سازي کنند. نمايندگان محترم خيلي بايد هوشيار باشند که در اين تورها و دام هايي که خواسته يا ناخواسته براي شان پهن مي کنند، گرفتار نشوند. 
 
7- "سازندگي" و "پيشرفت" دو شعار و وعده اصلي نمايندگان در ايام انتخابات بود و مردم نيز براي همين به آنها راي دادند. نمايندگان ما در دو ماه گذشته اين همه حاشيه و جنجال داشته اند پس در ماه هاي باقي مانده مي خواهند چگونه با هم کار کنند؟ ممکن است مردم چيزي نگويند و يا تريبوني براي اظهار نظر نداشته باشند اما به خوبي مي فهمند چه کسي واقعا و خالصانه کار مي کند و چه کسي اداي کارکردن درمي آورد. اگر نمايندگان خيال مي کنند با جنجال، هياهو و شلوغ کاري مي توانند مردم را گول بزنند بدانند که سخت در اشتباهند. مردم به خوبي و بهتر از هر کس ديگري تفاوت کار کردن و اداي کار درآوردن را مي فهمند. کار کردن هيچ نيازي به هياهو و شلوغ کاري ندارد. نمايندگان محترم مي دانند که چهار سال مثل برق و باد مي گذرد و بايد اين فرصت را قدر بدانند. 
 
8- چيزي که شکي در آن نيست اين است که سازندگي و پيشرفت با دعوا و اختلاف و حاشيه سازي به دست نمي آيد. سازندگي و پيشرفت با کار و تلاش، همفکري، همکاري، تعامل، کار گروهي و خرد جمعي حاصل مي شود. سازندگي و پيشرفت مطالبه مردم و نياز اصلي منطقه سبزوار است و شما را براي تحقق اين خواسته ها انتخاب کردند، کاري نکنيد که به اين نتيجه برسند که در مصداق اشتباه کردند. 
آقايان نماينده، چهار پنج سال است که سبزوار خيزش خود را براي پيشرفت آغاز کرده است، کاري نکنيد که اين خيزش کند شود.  کاري نکنيد که دلسوزان پيشرفت منطقه سبزوار با اختلافات شما زمين گير شوند. کاري نکنيد که فعالان شهرستان به خاطر جنجال هاي شما خسته شوند و به شهرهاي ديگر کوچ کنند. نگذاريد اميدهاي مردم براي وحدت و همدلي تبديل به ياس شود. اجازه ندهيد آرزوي چند دهه مردم شهرستان براي پيشرفت بر باد رود. راضي نشويد که زحمات چند ساله براي سازندگي منطقه به خاطر اختلافات، خودبيني ها و تنگ نظري ها هدر رود. نمايندگان و ديگر مسئولان شهري بايد اين جهش را شتاب بخشند نه اين که با اختلاف، غفلت و ندانم کاري، مانع پيشرفت شوند. 
 
9- خلاصه اين که مردم با حضور و راي شان، حجت را تمام کردند بنابراين هيچ عذري  از آنها به خاطر اين اختلافات، کوتاهي ها و غلفت ها پذيرفته نيست. هيچ کس با اختلاف و دعوا به جايي نرسيده است و ما هم نخواهيم رسيد. اينجاست که بايد به نمايندگان گفت: فاين تذهبون؟ به کجا مي رويد؟ اين راه که شما که شما در پيش گرفتيد به ترکستان هم نمي رسد چه برسد به سبزوار. و السلام علي من اتبع الهدي.  
 
 
برای مطالعه یادداشت های بیشتر به قلم علی نورآبادی هم اکنون روی اینجا کلیک کنید.

کوچه پس کوچه پیوندها

کلیک کنید

نمایندگان مردم سبزوار در زنگاه همدلی / آزمون 4 ساله مجلس دهم دوران ثبات یا تنش؟ 

 

 


نظر شما؟
نام:
ايميل:
وب:
عدد روبرو:


باشکوه
0 مخالف 3 موافق
حداقل تفاوت این دوره با دوره های قبل اینه که به خاطر پشتکار و تلاش شبانه روزی که مقصودی از ابتدای شروع کار خود داشته باعث شده نماینده دیگر شهرمان سبحانی تمام فعالیت های خود را معطوف به شش ماه آخر دوره نمایندگی خود وانگذارد و در ایام انتخابات با شعارزدگی رای مردم را در کیسه خود نیندازد به عنوان مثال شروع هفته نامه اقتصاد ملی ایشان که تنها در چهار سال گذشته نمایندگی وی تنها در شش ماه انتخابات شروع به فعالیت کرد اما امروز شاهدیم که هفته نامه خود را به اجبار از ابتدای کار استارت زده و در کنار آن برای استفاده از امکانات فضای مجازی سایت سبزوار نیوز را خریداری کرده برای پخش تبلیغات رسانه ای خود که آنانی که دستی در کار سایت های سبزوار دارندبه خوبی می دانند سایت سبزوار نیوز به دلیل آزاد نبودند کامنت مطالبی که درج می شود تنها و تنها سایتیست یکطرفه که منتقدان در آن محلی از اعراب ندارند

4 مرداد 1395 - ساعت 13:20

شهروند سبزواری
1 مخالف 5 موافق
در مثال مناقشه نیست
آقای نور آبادی نقش اشعریها را در تاریخ بازی نکن

نوشته آقای علی نورآبادی من را به یاد داستان حکمیت ابوموسی اشعری در صدر اسلام و مابین حضرت علی و معاویه انداخت
و همه در تاریخ شاهدند که چگونه و به چه راحتی ابوموسی اشعری گول توطئه عمروعاص رو خورد و اختلاف بین علی و معاویه را با راحترین فرمول یعنی زیر سوال بردن هر دو چهره٬ برای اینکه با هم در جنگند به چه نحوی اداره کرد و چگونه درخیال خام خود هم علی را مقصر دانست و هم معاویه را....

جناب نور آبادی که در
پایتخت نشسته اید و فقط با دانسته های ارسالی و نه واقعیات موجود با کمال خونسردی راهگشای مسیری هستید که به گمان خودت و اما متاسفانه بدرستی٬ سبزوار لطمات بسیار خورده است
اما یادآور می شوم که عینا قضاوت شما مابین نمایندگان سبزوار و عملکرد آقایان با یکدیگر قضاوت ابوموسی اشعریست
مگر ریاست مقصودی بر مجمع نمایندگان خراسان رضوی چه مشکلی برای سبحانی داشت که سه بار با عدم تمکین در مقابل رای دیگر نمایندگان استان نه تنها چهره خود ایشان بلکه چهره شهرمان را نیز مخدوش کرد
و اما آیا نور آبادی مگر یادتان رفته٬
چرا برای نتیجه گیری مبحث خود ساده ترین فرمول را بکار گرفته اید و از نگاه اشعری به دوره های سیاه سبزوار در دهه های شصت و هفتاد اشاره می کنید و مسئله را به گونه ای که نتیجه شما را متفاوت می کند نمی پردازید
چرا قضاوت خود را از این جنبه ادامه نمی دهید که در دوره هشتم زمانی که محسنی با بروغنی در مجلس بودند بزرگترین دستاوردهای سبزوار را داشتیم « چهار شهرستان٬ ملی شدن پروژه راه آهن٬ آزادراه٬ بزرگراه٬.... » ولی چه شد که همین نماینده « محسنی » در دوره بعد با آقای سبحانی همکار شد و شاهد بودیم که بواسطه برخورد های سلیقه ای سبحانی هیچ دستاوردی نداشت و محور نگری سبحانی به گونه ای بود که در جمع مسئولین مهمانم عبا از خود نمی کرد که برخوردی زننده و خارج از عرف داشته باشدبه عنوان مثال هنوز یادمان نرفته « به عنوان یک نمونه زمانی که وزیر ارشاد به سبزوار آمده بود و حرکت زشت و زننده سبحانی در تالار کاشفی و در مقابل وزیر و مردم که هیچ وقت از خاطره آن روز وزیر و مخاطبین نخواهد رفت »
آری آقای نورآبادی٬ سبحانی و تیم او در دوره قبل نمایندگی٬ اوضاع مدیریتی شهرستان را به اختلافات دهه شصت کشاندند اما در مقابل آنها٬ محسنی و تیم او به این نتیجه رسیدندکه اگر بخواهند اختلافات دهه های قبل تکرار نشود بایستی محسنی سکوت کند و در حقیقت هیچ حرکتی برای توسعه شهرستان انجام ندهد تا به قبای آقای سبحانی بر نخورد و متاسفانه دیدیم که چگونه و با چه وقاحتی سبحانی در دوسال آخر دوره قبل تمام کادر چینی شهرستان را به نفع خود ردیف کرد و تنها راهی که سبحانی برای محسنی گذاشت سکوت بود و در حقیقت عقب گرد سبزوار در تمام حوزه ها.
آقای نورآبادی مگر آقای برادران فرماندارسبزوار و تمام تیم مدیریتی امروز سبزوار بزرگ در غیاب محسنی نماینده از کادر و فیلتر سبحانی رد نشدند پس چرا رزومه و عملکرد سبزوار در این دو سال گذشته از حد نرمال استانی هم پایین تر آماده است و همواره آمار غلط به خورد مردم می دهند. به عنوان مثال پیمانکار راه آهن سبزوار با هشت میلیارد تومان طلبکاری در سال ۹۴ که آقای سبحانی وعده بوق قطار را به مردم داده بودکه مردم در هفت اسفند به ایشان رای بدهند خبر دارید که دریغ از هزار تومان تزریق بودجه به این پروژه که در حال حاضر عملا پروژه راه آهن بزرگترین آرزوی مردم در تعطیلی کامل به سر می برد. جناب نور آبادی از این قبیل موارد به حدی هست که نیاز به یک طومار در جای دیگر دارد که اگر این روند ادامه یابد با مدرک اطلاع رسانی می شود.
آقای نورآبادی عزیز قضاوت کن آیا سبحانی امروز سبزوار سید آبادی دیروز نیست که خیرآبادی هر قدمی که بر می داشت در مقابل ایشان تمام قد ایستادگی می کرد

قضاوت کن آقای نورآبادی شما اگر بجای مقصودی باشید چه میکنید راه خیرآبادی را میروید یا محسنی را.
آیا به گمان جناب عالی سبحانی که در دوره قبل همکار خود را با حرکت های پوپلیستی خود به زمین زده تو این دوره که با تغییر کوچکترین نیروهایش « معاون دانشگاه پیام نور » شبانه خواب را از چشمانش میرباید تا مانع حذف نیرویی شود که اتفاقا رزومه منفی داشته است بازم می گویید دعوا دو طرفست.
آقای نورآبادی خواهشا از تهران نسخه اجتماعی برای سبزوار نپیچان و قدم به خاک پاک این شهر بگذار و چند صباحی با مردمان با صفای این شهر در این آب و هوا نفس بکش تا منصفانه تر و عملی تر قضاوت کنی و قلم شیوایت راهگشای درد توسعه سبزوار بزرگ شود.
4 مرداد 1395 - ساعت 08:18

نورآبادي
سلام دوست عزيز

فکر کمي زود و با عجله قضاوت کردي. من در اين يادداشت نه از سبحاني دفاع کردم و نه از مقصودي. اگر مطلب را باد دقت بيشتري مي خواندي متوجه مي شدي که من هر دو بزگوار را به اتحاد و تعامل و همدلي دعوت کردم چون روشن است که اگر در شهر و منطقه کاري بخواهد بشد با همکاري و تعامل هر دو نماينده صورت خواهد گرفت. هيچ کدام به تنهايي موفق نخواهند بود. براي ما اين نماينده و آن نماينده و اين دوره و آن دوره ملاک نيست.، براي ما منافع و مصالح کلي منطقه سبزوار ملاک است. هر بزرگواري که اين منافع و مصالح را رعايت کرد و براي کسب اين منافع و مصالح تلاش کرد قدمش روي چشم و هر کس که ضد اين منافع و مصالح عمل کرد نقدش مي کنيم. همانطور که در دوره قبل هم بارها نمايندگان قبلي را نقد کرديم و شما هم حتما آنها را خواندي. مثلا براي همين راه آهن بارها مطلب نوشته و نمايندگان و ديگر مسئولان شهري را نقد کرديم. يا درباره کوي گلستان و يا درباره کتابخانه مرکزي و غيره.
- دوست عزير چيزي که بديهي است اين است که با دعوا و جنجال و اختلاف به جايي نمي رسيم. و نماينده ها هم اگر دعوا کنند از همه کارها باز مي مانند و فقط فرصت چهار ساله را از دست دادند. آيا خجالت آور نيست که بشنويم دو نماينده يک شهر که شعار و وعده سازندگي و پيشرفت دادند بر سر چند تن قير دعوا دارند. آيا شما اين را بشنويم واقعا خجالت نمي کشيد. يعني نمايندگاني که بايد نگاه ملي و جهاني داشته باشند و در اين سطح کار کنند اين قدر سطح شان را پايين بياورند.
دوست عزير ما و شما و رسانه ها بايد تلاش کنند که اختلافها و دعواها را کم کنيم و اين يادداشت هم با همين هدف نوشته شده است. شما هم به جاي دميدن در شيپور اختلاف آيا بهتر نيست که براي اتحاد و تعامل و همدلي اين دو بزرگوار تلاش کنيد. متشکرم.
4 مرداد 1395 - ساعت 09:38

همشهری
1 مخالف 5 موافق
درود برشما لطفااین قسم مطالب رو منعکس نکنید.شما بااین مطالب چه چیزی ر و میخواین ثابت بکنین؟انعکاس این مطالب سطحی فقط ایجاد اختلاف برسرمطالب پیش پا افتاده میکند وامید رو از مردم میگیرد
4 مرداد 1395 - ساعت 06:45

واقعا حالت خوبه دلسوز جان!!!!!!
کجای این یادداشت بوی تفرقه می دهد؟ کلمه کلمه این نوشته حرف از اتحاد و همدلی و تعامل می زند. از کجایش تو تفرقه دراوردی. واقعا ادم از این همه هوش و درک شاخ درمی اورد مگر این که خدای نکرده غرض و مرضی در کار باشد و گر نه از نوشته چنین چیزی در نمی اید.
3 مرداد 1395 - ساعت 20:14

آقای نورآبادی سلام بزرگوار؛ چرا هی ازاین تحلیل ها ومقالات مینویسید وباعث شعله ورشدن یک ذره آتش میشوید،بااین تحلیلات غلط بیشترین خیانت را به مردم غیور سبزواربزرگ میکنید؛شما درتهران و..
واز مسولین وخبرنگار مهربان سایت محترم اسرارنامه خواهش دارم مطالب اینگونه نگذارید. .
من هر روز سایت شما را میخوانم ؛حداقل هفته ای یک بار تحلیل های غلط جناب نورآبادی هستش،باتمام احترام نسبت به ایشون ولی احساس شخصی میشه که دوست دارند تفرقه های شهرستان سبزواربزرگ روز به روز بیشتر شود.
3 مرداد 1395 - ساعت 14:28

کاملا موافقم .
آقای تحلیل گر ،بهتره کارای مثبت نماینده هارو تحلیل کنید.هرنماینده ای که کار مثبت ومفیدی برای شهر و وشهروندان انجام بدهد،درود برآن نماینده. بنده به عنوان یک شهروند تحصیل کرده کارایی نماینده ی شهرم را میبینم،پس نتیجه میگیریم نیازی به اینگونه تحلیل ها نیست که فلان نماینده اول سلام کرد یا اون نماینده دیرجواب سلام وداد.
3 مرداد 1395 - ساعت 22:35

عزیزان خودتان را خسته نکیند اقای نورابادی شما هم زیاد قلمتو به زحمت ننداز فعلا اقایون نماینده ها درگیر قدرتنمایی و فیگور گیری برای هم هستن نرود میخ اهنین در سنگ
3 مرداد 1395 - ساعت 13:53

سلام
حسن
آنطور نمايندگان محترم شعار و وعده دادند و در مصاحبه ها و صحبت هاي شان مدام تکرار مي کنند اگر واقعا به فکر سازندگي و پيشرفت هستند اين کارها هيچ نيازي به اختلاف و دعوا ندارد. وقتي هدف و دغدغه اصلي و مشترک مسئولان پيشرفت شهرستان باشد هيچ جايي براي دعوا نمي ماند.
3 مرداد 1395 - ساعت 05:02

عالی بود آقای نورآبادی
2 مرداد 1395 - ساعت 15:53

• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات