مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

هنر   /   3 ارديبهشت 1397   /   کد مطلب: 19457   /   بازدید: 2463   /   نظرات: 1

مصاحبه با محمد عبدی زاده کارگردان سینما و تلویزیون ایران درباره فیلم عشق و خیانت

مصاحبه با محمد عبدی زاده کارگردان سینما و تلویزیون ایران درباره فیلم عشق و خیانت
گزارش: سید مهدی محسنیان
 
کار جدیدتان فیلم «عشق وخیانت» باساخته های قبلی شما بسیارمتفاوت است. چه شد که به دنبال این سوژه رفتید؟  
- من به عنوان یک فیلمسازتفاوت درکار را بسیاردوست دارم وتاحدوی تمام کارهایم باهم متفاوت است. زیراکه عقیده دارم فیلمساز نباید فقط بر روی یک موضوع خاص کار کند. این فیلم هم که داستان وقصه خیلی خوبی داشت هم ازنظرشخصیت پردازی وهم ازلحاظ متن کار....عشق، خیانت، هوس، قتل و.....همه اینها باعث شد تا دست به ساختن این فیلم بزنم.
 
 
-شمادراین فیلم باهنرمندان محبوب وحرفه ای وستاره ای کارکردید، به طورمثال کار با خانم ماه چهره خلیلی که خود نیزوارث هنربازیگری زنده یاد پروین سلیمانی هستند و از بازیگران حرفه ای حال حاضر سینما و تلویزیون کشورمان، این همکاری چگونه بود؟ 
- خانم خلیلی هنرمندی بسیارتوانا، مسلط  و درعین حال وقت شناس ومنظبتی بود. کاربا ایشان برایم بسیارلذت بخش بود وخیلی ازهمکاری با این هنرمند محبوب راضی وخشنود هستم وهمچنین دیگربازیگران حرفه ای کارکه قدم به قدم من ودرطول ساخت این فیلم یاری دادند وبهترین بازی های خود رابرای کارمن به تصویرکشیدند.
 
 
به طورکلی ایده اصلی عشق وخیانت ازکجا اومد؟
-خب....آقای حمیدسلیمانی نوشته ای داشت به نام یاشانس یا اقبال که قرارشد براساس همان نوشته، فیلمنامه نگارش واصلاحات صورت بگیرد که درنهایت تبدیل شد به «با ستاره بودن» وبا پایان تصویربرداری مراحل فنی به «عشق وخیانت» تغییرنام پیداکرد. چیزی که دراین فیلم برایم مهم بودارتباطات غلط وناهمگون آدمهاست. من سعی کردم به نوعی نقدی براین ارتباطات غلط وناهمگون داشته باشم.
 
 
در«عشق وخیانت» به یک موضوع فوق العاده پرداختید،خانواده؟
-عشق وخیانت داستان قتل،هوس،انتقام وخیانت است.شایدهمین خانواده باعث شدفیلم رابسازم.یادم است صبح های زودکه می خواستم به محل فیلمبرداری برم،همه اش به این فکرمی کردم که چه قدر داشتن خانواده خوب است.وقتی خانواده ای نباشد،آدم تنهاست،نمی شود یک آدم تاآخرعمرخانواده باشد. همین هم شدشعارفیلم خانواده کلمه نیست، جمله مقدس است، حفظ اش کنیم.
 
 
بعدازاینکه ایده اصلی شکل گرفت،چه مراحلی رابرای نوشتن فیلمنامه طی می کنید؟
-ایده اصلی خانواده است وماهم دراین بسترحرکت کردیم به دفعات فیلمنامه موردبازنویسی ونگارش مجددشدتااین که ساخته شد.
 
 
 حرف عشق وخیانت چیست؟
-خانواده کلمه نیست،جمله است،مقدس است،حفظش کنیم،فیلم عشق وخیانت داستان قتل،طمع،انتقام وخیانت است.
 
 
شخصیت های اصلی فیلم چگونه انتخاب شدند؟ 
مثل همیشه مذاکره بادوستان بازیگرومشکلات همیشگی مالی پروژه،ولی درنهایت یکی ازراه می رسه که باهمه مشکلات کنارمیاد.درنهایت خانم محرابی،خانم ماه چهره خلیلی وجناب انصاریان به پروژه ملحق شدندکه ازهرسه این ارزشمندان سپاسگزارم.
 
 
 درطول ساخت فیلم ازچه چیزی لذت میبردین؟
- سینمابرای من یعنی هدف،زندگی ولذت پشت دوربین بودن بهترین لذت زندگیه ودرکنارش همراه بودن بازنان ومردان هنرمندی که کمک کردند تا توبه هدفت برسی واین لذت تمام نشدنی است.
 
 
آیا از ساخت فیلمتون راضی هستید؟ 
خب مشکلاتی درمسیرتولیدوعرضه نیزبه واسطه بی تعهدی بعضی ازافرادهنرمندنمادچارمشکلات شدیم.اماباخره فیلم بااصلاحات جدی وتدوین مجددعرضه شد.
 
 
 برنامه بعدیتان چیست؟ 
- درتدارک وپیش تولیدمجموعه تلویزیونی «گویی فرشته اند» وبعدازآن شروع به فیلم سینمایی شوق انگیزومتفاوت...
 
 
حرف آخر  
- حرف آخر....حرف آخراینکه تشکرازهمه دوستان وهمراهان ارزشمندم دراین فیلم،چه اونهایی که همراه بودند، وچه همراه نبودند، همینطورتشکرویژه ازعلی انصاریان،آشامحرابی،ماه چهره خلیلی وشاهین عزیزم که ستون وتکیه گاهم شده وسایرهمکاران وهمراهان خوبم وهمه کسانی که کمکم کردندوهمه اونهایی کمکم نکردندوسدراهم نشدند،امامن ازاون سدعبورکردم وبه لطف یزدان پاک فیلم «عشق وخیانت» رابه سرانجام رساندم وسپاس بی پایان ازجناب محسنیان عزیزکه همیشه یارویاورمن هستندوحمایتم می کنند.
 
 
 

 


نظر شما؟
نام:
ايميل:
وب:
عدد روبرو:


1 نظر در صف تاييد است.
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات