مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

صفحه 3 / تعداد رويدادهاي مربوط به مناسبت ها : 21 رويداد

رویدادها » مناسبت ها »

مناسبت ها را به اسرارنامه یادآوری کنید:

سالگرد وفات مهندس مهدی بازرگان

سعید نورآبادی یکی از همهشریان فرهیخته سبزواری با ارسال پیامی به تحریریه اسرارنامه 30 دی سالروز وفات مهندس مهدی بازرگان را یادآوری کرده است. در پیام تلگرامی سعید...
مناسبت ها / 30 دي 1395
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات