مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

صفحه 54 / تعداد رويدادهاي مربوط به اقتصاد : 531 رويداد

رویدادها » اقتصاد »

مراسم کلنگ زنی پروژه ی کارخانه ی سبک سازان سبزوار

عملیات اجرایی کارخانه ی سبک سازان همزمان با عید سعید غدیر خم در سبزوار کلنگ زنی شد....
اقتصاد / 24 آبان 1390
ادامه »
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات