مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

کتابخانه   /   8 آبان 1396   /   کد مطلب: 18241   /   بازدید: 2763   /   نظرات: 0

فروردین و مهرماه مطبوع ترین هوا برای گردشگری شهرستان سبزوار

فروردین و مهرماه مطبوع ترین هوا برای گردشگری شهرستان سبزوار

امروزه گردشگری مفهوم و جریانی کاملاً متفاوت با گذشته پیدا کرده است و زمینه اقتصادی آن بیش از بیش افزایش یافته است . گردشگری اکنون بعنوان یک امر اقتصادی نگریسته می شود ، در نتیجه لزوماً باید در جریان کار وفعالیت خود تابع هدف معین باشد این صنعت که بعد از صنعت نفت، مهم ترین گزینه برای درآمد ارزی در کشور خواهد بود.

چون کشور ایران دارای یک موقعیت بسیار استثنایی و ممتاز از نظر جذب گردشگرمی باشد که از جمله طبیعت زیبا با خصوصیات اقلیمی و آب و هوایی ویژه که درآمدهای ارزی هنگفتی را به دنبال خواهد داشت . در کشورهای در حال توسعه، مثل ایران فرصتی برای صادرات ایجاد می کند که نرخ رشد آن از اشکال سنتی صادراتی بیشتر است.

در این پژوهش با استفاده از نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS منطقه مورد مطالعه موقعیت یابی و داده های هواشناسی (پارامتر های میانگین دمای ماهانه و رطوبت نسبی) دوره آماری ساله 1954-2010 ایستگاه سینوپتیک سبزوار ازسازمان هواشناسی چهارمحال وبختیاری تهیه گردید. سپس برای بدست آوردنشاخص رطوبتی- حرارتی دادهها با استفاده از نرم افزار اکسل تجزیه وتحلیل و تاثیر گردشگری بر توسعه پایدار اقتصادی شهر بررسی شد .

نتایج نشان داد شهرستان سبزوار در ماه های فروردین و مهر دارای هوای مطبوع و خوب برای گردشگری می باشد .

منبع: نصیری هندخاله, اسماعیل و صمدی پویا، معصومه (۱۳۹۴) ، بررسی گردشگری سبزوار با تاکید بر توسعه شهری پایدار، اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری، تبریز، شرکت کیان طرح دانش

کد:4553

برای مشاهده متن کامل مقاله هم اکنون روی اینجا کلیک کنید


نظر شما؟
نام:
ايميل:
وب:
عدد روبرو:


0 نظر در صف تاييد است.
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات