مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فرهنگ و هنر   /   20 دي 1396   /   کد مطلب: 18755   /   بازدید: 2716   /   نظرات: 4

خطه ی سبز - سبزوار / شاعر مظفر جوینی

خطه ی سبز - سبزوار  شاعر مظفر جوینی
خطه ی سبز - سبزوار
 
ایـــــــــــــــــن خطه ی سبز سبزکار است هنوز
در عــــــــــــــــــمق زمـــــــــــــــــــانه بر قرار ست هنوز
در جبهه ی کاروزار فــــــــــــرصت جــــــــــــــویان
مــــــــــــــــــــــــــــردانه ببین که اســـــتوار است هنوز
در دامــــــــــــــــــن مـــــــــــــــادران این عرصه ی پاک
بس لاله نــــــــــــــــــــــگر که لاله زار است هنـــــــــــوز
ای شــــــــــــــــــــــاهد حـــــــــــق ببین ان الحق گویان
در مسلخ عشق بی شـــــــــــــــــــــــــمار است هنوز
در خــــــــــــــــــــــــــطه ی ســـــــــــربدار و این اهل قلم
بین لشکر ظلــــــــــــــــــــــــــــم تار و مـار است هنوز
از هـــــــــــــــــــــــــــــمت عـــــــــــــــــــــــارفان و ارباب سخن
ایــــــــــــــــــــــوان بلند زرنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــگار است هنوز
از رهـــــــــــــــــــــگذر گــــــــــــــــــــــــــذار ســـــــــــــــــــــلطان خرد
با خطه ی مهــــــــــــــر همـــــــــــــــــــــجوار است هنوز
صد شکر که این عرصه ی ایمان و خلوص
در ســــــــــــــــایه لطف کـــــــــــــــــــــــــردگار است هنوز
(تهران 25/ 4/ 95)
 
( دکتر مظفر جوینی، ترنم وصال به سرچشمه کمال- دفتر ششم- نشر جهانکده)- موسسه علمی فرهنگی جهانکده.

نظر شما؟
نام:
ايميل:
وب:
عدد روبرو:


قبله گاه دل
شب است و طبله گشایید و بر فراز کنید
هوای سینه پر از عـــــطر دلـــنواز کنید
چو طاق ابـــــروی دلبر گشاده محرابش
دلــــــم به صحنه ی میخانه در نماز کنید
روای مـــستی دل شد که آشـــــکار کنند
ز حـــــکم شــحنه شناسانش احتراز کنید
گشوده چون گــــره از زلف یار باد صبا
گره ز مشکل مســـــتان چو بنده باز کنید
دو تار زلف درازش شد همنــــوای دلــم
ز بهر وصـــل رخش قبله بر حجاز کنید
( مظفر جوینی، تهران- 4/2/95، سالروز تغییر قبله مسلمانان،
"ترنم وصال به چشمه کمال- دفترششم"، نشر جهانکده)- موسسه علمی فرهنگی جهانکده
19 تير 1397 - ساعت 16:56

• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات