مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

13 اسفند 1395   /   کد ويدئو: 15918   /   بازدید: 1928   /   نظرات: 1

شهرنما » شعر به لهجه سبزواری / وِر تو گِردوم هَم قُطار / محمد ابراهیم اکبری


Play this video


چِندی وِر غُصَه و وِرتاو[1]   وِرتو گِردوم هَم قُطار 
وَخ بیا وَخِه بِه مین داو وِرتو گِردوم هم قُطار 
 
به فُشار دُرُس نَمِرِه خوب مِدِنی کی دَرَه
هر گره بِرِی خادیش خاو وِرتو گردوم هم قطار 
 
لیلی شادی عزیزوم تک و توک در مِزنَه 
وَخِه واکو دَرَه ایشتاو[2] ورتو گردوم هم قطار 
 
دِ سرود زندگی حرف نِه و نَمّا مباش
تو کی مِتِنی بِشی واو ورتو گردوم هم قطار 
 
چَندِه زیبایی عزیز وقتی که خادِ خادتی
مثل تابیدن اِفتاو ورتو گردوم هم قطار 
 
وقتِه نقش بیزی مینی وقته نِقاب مِزنی تِریک 
مثل شَوْ سی هُم بی مِهتاو ورتو گردوم هم قطار 
 
وِخادت باش چه طُلا چه مس وجود خادِتِه 
با کیِ چِندی دِری سِرداو[3] وِرتو گِردوم هم قطار 
 
تو خادِت شاه جهانی تو سیمرغی مَخا 
دور ای مِگِسا تاوتاو  ورتو گردوم هم قطار 
 
تو خادت شاهد دانا باگذِه هَمَه فِک کِنِن 
که تو یَک هپّلی هپّاو[4] ورتو گردوم هم قطار 
 
بُرد لبخند و صفا قدرت صاف و سادگی 
بیشتر از تفنگ برناو ورتو گردوم هم قطار
 
ای عریس پیر دنیار چندی دیس بادیش[5] مینی 
میرت اخر د پر چاو ورتو گردوم هم قطار 
 
عزیزم وقتکی اخمات دهمه چه فرق منه 
کروات بزنی یا پیشلاو[6] ورتو گردوم هم قطار 
 
همکسه با یار جونی خوشمزس حتی اگر
کِمِجوش[7] با او زیپاو[8] ورتو گردوم هم قطار 
 
ظاهرا ساکتی اما فکر و ذکرت شَو و روز
با خادیش هست دِ لاو لاو ورتو گردوم هم قطار 
 
کاش کی پی هَنگ[9] غم و شادی مِبی میزو ولی 
وِر طَرَف غم دَرَه هِنگاو[10] ورتو گردوم هم قطار 
 
شادی جان عاشقتوم هرچه مگن به غیر ای
بِدنی اِنداختِیِن هاو[11] ورتو گردوم هم قطار 
 
بیا تا نمزدگر[12] با شادی اختلاط کنم 
ول کو ای لایک و لن و لاو ورتو گردوم هم قطار
 
شاعر: محمد  ابراهیم اکبری
 

توضیحات:
1- ورتاو: رویگردان
2- ایشتاو: عجله
3- سردور : معرکه گرفتن
4- هپلی هپو : خیلی ساده و بی سیاست
5- دیس باد کردن: با اشاره ی دست توجه کسی را به خود جلب کردن
6-پیشلاو: پارچه چهارگوش که به منظور جمع اوری محصول دو گوشه ی ان را به کمر و دو گوشه ی ان را به کمر می بندند
7- کِمِجوش: غذای محلی و معروف سبزوار
8- او زیپو: غذای ابکی بدون چربی و کم مزه
9- پی هنگ: سنگی که در یک کفه ی ترازو می گذارند تا با کفه ی دیگر ک در ان ظرفی گذاشته اند برابر شود
10- هنگاو: سنگینی
11- هاو :شایعه
12- نمزدگر: نماز عصر

نظر شما؟
نام:
ايميل:
وب:
عدد روبرو:


سجاد اکبری | ايميل
0 مخالف 0 موافق
نمزدگر: نماز عصر
23 اسفند 1395 - ساعت 13:40

• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات