مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

فرهنگ   /   20 مهر 1398   /   کد مطلب: 23007   /   بازدید: 366   /   نظرات: 0

شرمنده ايم، پدر نثر فارسي!

شرمنده ايم پدر نثر فارسي
 
علي نورآبادي
 
❇️"... از موقع استفاده نموده اين وجيزه را به ياد هزارمين سال تولد بيهقي "پدر تاريخ فارسي" تقديم، و پيشنهادي را که چهار سال پيش به رياست دانشکده ادبيات و سه سال پيش در انجمن دبيران علوم اجتماعي و دو سال پيش در مقدمه کتاب آسياي هفت سنگ و يک سال پيش در کنگره تاريخ ايران و مجله يغما (شماره آذر47) کرده ام، باز هم تکرار مي کنم و از مقامات فرهنگي مي خواهم که مراسم هزاره (و در واقع هزار و چهارمين) سال تولد بيهقي را - حقش کم از حق فردوسي نيست - برپا دارند.
 
🔹 ابوالفضل محمد بن حسين بيهقي - صاحب تاريخ بيهقي- در سال 385 ه (995 م) در ده حارث آباد بيهق ولادت يافت... سپس به سمت دبيري وارد ديوان رسالت محمود غزنوي شده... در اواخر سلطنت مسعود، در حمايت او بود و پس از مسعود که اوضاع ديگرگون شد، مدتي به زندان افتاد و پس از آزادي در صفر 470 ه (1077 م) در گذشت.
 
🔹️ هر چند قسمت عمده عمر بيهقي در غزنه گذشته اما گمان من اين  است که پس از آزادي از زندان، همچون فردوسي، به زاد و بوم خود بازگشته و در بيهق مرده باشدکه قبر خاندان بيهقي در آنجاست.
 دليل بر اين گمان اين است که هم امروز در غزنه و هيچ يک از شهرهاي افغانستان، قبري به نامه بيهقي نداريم و در کتاب مزارات غزنه نيز از آن خبري نيست. با اين حساب حق اين است که انجمن آثار ملي، ستون يا بارگاهي به ياد بيهقي در سبزوار يا ششتمد بسازد که يادآور نام بلند بيهقي باشد و موسسات ديگر نيز هر چه بتوانند در تجليل او بکوشند." (منبع: سياست و اقتصاد در عصر صفوي، باستاني پاريزي، ص 6)
 
✅پيشنهاد ساخت يادماني شايسته براي ابوالفضل بيهقي را مرحوم ابراهيم باستاني پاريزي استاد دانشگاه تهران در سال 1344 ارائه کرد و در سال هاي بعد بارهها آن را تکرار کرد اما باز هم به جايي نرسيد.
 
🔹️ همچنان که ثبت روز ملي بيهقي در تقويم رسمي کشور نيز با همين کوتاهي ها و غفلت ها هنوز به جايي نرسيده است. پدر نثر فارسي، مظلوم است چون نه مزاري دارد و نه يادماني. بيهقي حتي در بين همشهريانش هم مظلوم و غريب است چون آنها هم در اين نيم قرن کاري در اين زمينه نکردند.
 
🔹️ همين يک نمونه کافي است تا پي ببريم که در طول 54 سال براي احياي آثار و مفاخر شهرستان چقدر کوتاهي و کم کاري کرديم. موقع مطالعه کتاب "سياست و اقتصاد در عصر صفوي" به اين نوشته برخوردم. وقتي ديدم اين پيشنهاد 54 سال است روي زمين مانده است و خاک مي خورد واقعا از اين که همشهري بيهقي هستم، شرمنده شدم.
 
🔹️با اين کوتاهي ها و غفلت هاي شرمنده کننده، چگونه باز هم در سخنراني ها و مصاحبه ها مدعي تجليل از مشاهير و مفاخر سبزوار هستيم.  
 
❇️چنين وضعي واقعا تاسف بار است اما جلو ضرر را از هر جا بگيريم منفعت است. اگر همت و اراده اي باشد مي شود اين پيشنهاد را امروز هم عملي کرد.
 
🔸️ اگر معتقديم که ابوالفضل بيهقي پدر نثر فارسي است که هست، بايد يادماني در خور شان او بسازيم. يادمان پدر نثر فارسي بايد مانند بناها و يادمان هاي فردوسي، حافظ و سعدي در حد و اندازه ملي و جهاني باشد.
 
🔸️نبايد به علت شتابزدگي يا هر دليل ديگري، ستوني يا ساختمان کوچکي بنا کنيم که هم شان بيهقي را پايين بياورد و هم موجب دوباره کاري شود. بنابراين بايد بناي يادمان پدر نثر فارسي با نگاه جهاني و ملي و با حضور معماران بين المللي و کشوري طراحي و ساخته شود.
🆔️https://t.me/barayesabzevar

نظر شما؟
نام:
ايميل:
وب:
عدد روبرو:


0 نظر در صف تاييد است.
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات