مجله اینترنتی اسرار نامه سبزوار

عمومی   /   6 مرداد 1397   /   کد مطلب: 20099   /   بازدید: 2801   /   نظرات: 0

تاریخچه وریشه چون وچرایی اسب چوبی

تاریخچه وریشه چون وچرایی اسب چوبی
ابوالفضل بروغنی/ مجله اینترنتی اسرارنامه
 
اسب چوبی که امروزه ازآن به نام سبزوار یاد می شود. خاستگاه و خیزشگاه آن ایران پیش از روزگار اشو زرتشت بوده است. روزگاری که پنجهزارسال پیش ایرانیان افتخارپرستش آیین مهر را داشته اند و نماد این آیین گردونه مهر بوده است؛ گردونه ای که امروزه از روی آن مسیحیت صلیب ساخت و آلمان نازی و هیتلری بر شانه ها و کلاه خودهای خود نصب کرد و مسلمانان بر سردرمساجد و منازل نوشتند.
 
اسب چوبی نیزدرحقیقت به شکل گردونه است واین گردونه درآیین مهرچمار و مفاهیم بالا و والایی دارد.
 
معردراوستا ایزدی است که باگردونه چهاراسبه آسمان رامی پیماید و باپیمان شکنان می جنگد؛ازاین روی ایزد جنگ نیزنامیده می شود. ودردستش خنجر و گرزی است.
 
ازطرفی زینه ها ومراحل رهروی و سیروسلوک درآیین مهرهفت تا است وآن هفت گامه وزینه عبارتنداز: کلاغ، کرکس، سرباز، شیر، پارسی، خورشید و پیریامر شد.
 
زینه سومین ، سربازاست که واردخیل سپاهیان می شود وهموندوعضو رسمی آیین مهراست.به این روی پیر و مرشد شمشیری به اوپیشکش می کند که از این تاریخ جزو جنگجویانی و باید با دشمنان ایزدمهر و دروغگویان بجنگی.
 
ما درسبزواراین آیین زیبای مهرراپاس داشته ایم ودرمراسم عروسی وجشن هاآن را نمایش می دهیم .
 
بنابراین اسب چوبی یادگارزوزگارمهرپرستی ماست وهیچ پیوندی با سربداران ندارد.اما درسبزوار به زیباترین شکل آن را نگاه داشته ایم وشایسته است که آن را نگاه داریم و پاس داریم.
 
بایسته است نمادونشانواره"گردونه مهر" را در سبزوار روی نوشته ها وآفرینه ها (آثار) وسردرها وصنایع دستی وگردشگری و... به کار ببریم.
 
این نوشته نخستین پژوهشی است که درباره تاریخچه اسب چوبی ارایه شده است.درصورت انتشار این مطلب، نام نویسنده و همچنین شهرستان سبزوار ذکر گردد.
 
 
 
 

نظر شما؟
نام:
ايميل:
وب:
عدد روبرو:


0 نظر در صف تاييد است.
• عملکرد اسرارنامه را چگونه ارزیابی می کنید؟
تبليغات